เรขศิลป์สอบอะไร

 • ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 5 ปี
 • ทำยังไงให้ได้คะแนนดี
 • การเตรียมตัวสอบ

สำหรับการสอบเรขศิลป์คะแนน 50% ของทั้งหมดจะมาจากคะแนนวิชาทักษะเรขศิลป์ ซึ่งข้อสอบเรขศิลป์จะแบ่งเป็น 2 ข้อใหญ่คือ ข้อสอบออกแบบและข้อสอบวาดเส้น ในแต่ละปีก็อาจจะแบ่งเป็นโจทย์ย่อย ๆ ได้ เช่น มีโจทย์ออกแบบ 3 ข้อ โจทย์วาดเส้น 1 ข้อ ทั้งหมดนี้โจทย์จะให้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง ทำให้บางปีมีน้อง ๆ ที่ทำโจทย์ไม่ทันเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียว


เรขศิลป์สอบอะไร-ข้อสอบออกแบบ

ข้อสอบออกแบบ

เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์(โลโก้) การจัดองค์ประกอบ การออกแบบมาสคอต ฯลฯ โจทย์ต้องการให้น้องสามารถสื่อสาร หรือเล่าเรื่องราวผ่านภาพและตัวอักษรให้ได้


เรขศิลป์สอบอะไร-ข้อสอบวาดเส้น

ข้อสอบวาดเส้น

เป็นข้อสอบประเภทวาดเส้นสร้างสรรค์ เช่น วาดหน้าตัวเองเป็นเพศตรงข้าม สื่อสารราศีเกิดของตัวเองโดยวาดตัวเองรวมกับสัตว์ในราศีที่ตัวเองเกิด วาดหน้าตัวเองโดยใช้องค์ประกอบจากจุด เส้น ระนาบ ฯลฯ โดยโจทย์ต้องการให้น้องใช้จินตนาการในการสร้างภาพ และทดสอบทักษะการวาดรูปทั้งสัดส่วน แสงเงา ความสมจริงตัวอย่างข้อสอบเรขศิลป์

ข้อสอบออกแบบ

บางทีเราจะอาจจะจำกลิ่น จำสัมผัส จำคนบางคน ในวัยเด็กได้ สิ่งเหล่านั้นไม่เพียงแต่เป็นความทรงจำ แต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมตัวเราโดยให้คิดว่าหากเราสอบติด แล้วต้องใช้หนังสือเล่มนี้แนะนำตัวด้วยประสบการณ์วัยเด็กของตัวเอง เพื่อต้องการสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนใหม่

ให้ทำปกหนังสือ "วัยเด็กของฉัน" ที่ไม่ใช่ภาพเหมือนแสดงเหตุการณ์ แต่เป็นการสร้างสรรค์องค์ประกอบใหม่ ที่แสดงประสบการณ์วัยเด็ก โดยสรุปวลี ประโยค หรือคำที่สื่อสารวัยเด็กของเรา

ข้อสอบออกแบบ

อารมณ์ความรู้สึกบางที ก็มีสองอารมณ์ผสมกัน ที่แม้แต่เราเองก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ เช่น

 1. ทั้งรักทั้งเกลียด Love/Hate
 2. AngryAmuse
 3. Remember/Forget

ให้ทำสัญลักษณ์ที่สื่อสารถึง 3 ข้อนี้ โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด มาผสมรวมกันจนแยกไม่ได้ ไม่เน้นอ่านง่าย

ข้อสอบวาดเส้น

ให้วาดหน้าตัวเองด้วยเทคนิค "stained glass" กระจกสี โดยให้วาดหน้าตรง ครึ่งตัว สื่อถึงตัวเอง เช่นงานอดิเรก ความใฝ่ฝันในอนาคต โดยวาดองค์ประกอบรอบๆให้ดูเป็นกระจกหนึ่งบาน

ข้อสอบวาดเส้น

วาดหน้าตนเองโดยใช้เทคนิคตัดแปะจากกระดาษ screen tone ขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น แบ่งเป็น 4 น้ำหนัก ให้ขนาดเหมาะสมกับกระดาษ พร้อมใส่ตัวย่อชื่อตนเองทำยังไงให้ได้คะแนนดี

ในโจทย์จะเขียนอย่างชัดเจนว่ามีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้

การสื่อสาร (Communication)

ดูว่าน้อง ๆ สามารถสื่อสารสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ดีมากน้อยแค่ไหน เช่น ให้ออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านการทำสงคราม เมื่อดูแล้วคนดูรู้สึก กลัว รังเกียจ ต่อต้านการทำสงครามเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

ทักษะศิลปะ (Elaboration)

เป็นคะแนนในส่วนของการวาดรูป ลงสี รายละเอียดของรูปภาพ มีการจัดองค์ประกอบน่าสนใจหรือไม่

ความยืดหยุ่น (Flexibility)

เช่น การออกแบบหน้าปกหนังสือให้ดูเป็นชุดเดียวกัน ใช้ไอเดียเดียวกัน แต่สามารถทำออกมาให้แต่ละปกมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้

ความคิดริเริ่ม (Originality)

งานที่ทำไม่ซ้ำกับที่เคยมีมา เช่น ถ้าเพื่อนในห้องสอบทำเหมือน ๆ กัน แต่เราทำแปลกและยังสื่อสารได้ เราก็จะได้คะแนนตรงนี้เยอะกว่าเพื่อน


เรขศิลป์สอบอะไร-ตัวอย่างงาน-03
เรขศิลป์สอบอะไร-ตัวอย่างงาน-02
เรขศิลป์สอบอะไร-ตัวอย่างงาน-01
การเตรียมตัวสอบ

โดยปกติน้อง ๆ ที่เตรียมตัวอย่างตั้งใจจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วาดรูปไม่เป็นจนกระทั่งไปสอบเรขศิลป์ได้ บางคนอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านั้นหรือนานกว่านั้นมากขึ้นอยู่กับเซ้นส์ทางด้านการออกแบบและศิลปะของแต่ละคนด้วย

สิ่งที่น้องจะต้องเตรียมมี 3 ส่วนคือ

 1. ทักษะการออกแบบ (คะแนน 30%) ได้แก่ การลงสี การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การจัดองค์ประกอบ ฯลฯ
 2. ทักษะการวาดเส้น (คะแนน 20%) เริ่มตั้งแต่การวาดหุ่นนิ่งไปจนถึงการวาดคน และสุดท้ายคือการวาดเส้นสร้างสรรค์
 3. คะแนนวิชาการ (คะแนน 50%) ได้แก่ คะแนนวิชาภาษาไทย อังกฤษ สังคมหรือเลข และทฤษฎีนฤมิตศิลป์

น้อง ๆ ต้องใส่ใจการสมัครสอบให้ดี กฎเกณฑ์และช่วงเวลาสอบของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี ทำให้เกิดช่วงเวลาสอบก่อนหลังหรือตรงกัน น้อง ๆ ต้องเลือกว่าอยากเข้าที่ไหนมากที่สุดและจัดการเวลาให้ถูกต้อง

ถ้าใครสนใจอยากจะสอบเข้าเรขศิลป์ อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ เรขศิลป์เรียนอะไร หรือใครอยากเรียนก็สามารถดู คอร์สกราฟิก ได้ค่ะ


รูปจาก

 • https://tumblr.com
 • https://ello.co