วิธีทำพอร์ตโฟลิโอ

วิธีทำพอร์ตโฟลิโอ

  • ขั้นตอนการทำพอร์ต
  • พอร์ตที่ดีต้องมีอะไรบ้าง
  • การสอบสัมภาษณ์

วิธีทำพอร์ตโฟลิโอ-ตัวอย่างงาน-01

ขั้นตอนการทำพอร์ตโฟลิโอ

  1. หาข้อมูล น้อง ๆ จะต้องหาข้อมูลว่าคณะที่เราจะยื่นพอร์ตต้องการงานประเภทไหนและจำนวนเท่าไหร่ โดยทั่ว ๆ ไปมักจะยื่นประมาณ 15-20 งาน
  2. ผลิตผลงาน น้อง ๆ ควรจะทำงานที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง มีเอกลักษณ์ แสดงถึงทักษะพิเศษที่น้องถนัด
  3. คัดเลือกและรวบรวมผลงาน โดยนำงานที่ดีที่สุดลงพอร์ตเท่านั้นไม่ต้องเน้นปริมาณงาน เช่น ถ้าคณะต้องการให้เรายื่น 15-20 งาน แต่เรามีงานดีที่สุดแค่ 15 งาน ก็ควรยื่นเพียง 15 งานเท่านั้น
  4. เรียงลำดับผลงาน ให้ดูจากระเบียบของคณะเป็นอันดับแรกว่าบังคับให้เรียงอย่างไรบ้าง ถ้าไม่บังคับน้อง ๆ ควรจะเรียงให้ผลงานที่ดีที่สุดชอบที่สุดอยู่ลำดับท้าย ๆ เพราะถ้ายิ่งดูพอร์ตแล้วงานแย่ลงเรื่อย ๆ ก็จะรู้สึกไม่ประทับใจ
  5. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อ โรงเรียน เกรด ให้ดูตามระเบียบของคณะ ส่วนการใส่เกียรติบัตรต่าง ๆ ก็ใส่ได้แต่ควรจะเกี่ยวข้องกับการทำงานศิลปะหรืองานออกแบบ หากไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องใส่
  6. การทำรูปเล่ม หรือไฟล์ PDF ตามที่คณะกำหนด สำหรับรูปเล่มน้อง ๆ ไม่ควรตกแต่งเกินความจำเป็น หน้าที่ของรูปเล่มคือทำให้งานของน้องดูโดดเด่น เข้าใจง่าย ไม่ควรให้รูปเล่มไปแย่งความน่าสนใจของผลงาน

วิธีทำพอร์ตโฟลิโอ-ตัวอย่างสมุดสเก็ตช์

พอร์ตที่ดีต้องมีอะไรบ้าง

งานที่เราจะใส่พอร์ตต้องทำให้ตรงกับคณะที่เราจะเรียน เช่น ถ้าเรายื่นพอร์ตโฟโต้ เราก็จำเป็นต้องมีงานโฟโต้อยู่ในพอร์ต บางคนยื่นพอร์ตคณะออกแบบสื่อสาร แต่ในพอร์ตมีแต่งานวาดเส้นไม่มีงานออกแบบอยู่เลยก็ทำให้สอบไม่ติด

พอร์ตที่ดีต้องแสดงว่าเราชอบอะไร คิดอะไร มีเอกลักษณ์มีทักษะด้านไหนบ้าง น้อง ๆ บางคนมีทักษะดีมากแต่ก็อปงานจาก pinterest ไปลงพอร์ต แม้งานจะสวยแต่ไม่มีเอกลักษณ์ อาจารย์ก็ทราบดีว่าก็อปงานมาทำให้น้อง ๆ สอบไม่ติด

เวลาที่ไปสัมภาษณ์บางคณะจะให้เรานำผลงานจริงไปด้วย หากงานมีขนาดใหญ่มากขนย้ายลำบาก ทางคณะมักจะอนุโลมให้ถ่ายภาพไปแทนได้ อีกอย่างที่สำคัญคือสมุดสเก็ตช์ เพราะสมุดสเก็ตช์จะแสดงให้เห็นว่าเราคิดอะไร มีกระบวนการทำงานอย่างไรมีความคิดที่เชื่อมโยงหรือไม่

ถ้าน้อง ๆ สนใจเรียนทำพอร์ตสำหรับยื่นคอมดี จุฬาฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คอร์สคอมดี เลยค่ะ


การทำพอร์ตและการสอบสัมภาษณ์

คลิปสั้น ๆ สัมภาษณ์น้องมายคอมดี ซึ่งน้องมายจะมาเล่าว่าทำพอร์ตยังไง เวลาคิดไม่ออกทำยังไง รวมไปถึงเวลาที่สอบสัมภาษณ์อาจารย์ถามอะไรบ้าง เราควรจะเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้าง