ทฤษฎีนฤมิตศิลป์สอบอะไร

ทฤษฎีนฤมิตศิลป์สอบอะไร

 • เนื้อหาที่ออกสอบ
 • รายชื่อหนังสือที่ควรอ่านก่อนสอบ
 • ตัวอย่างข้อสอบเก่าย้อนหลัง

ทฤษฎีนฤมิตศิลป์สอบอะไร-ประวัติศาสตร์ศิลปะ

เนื้อหาที่ออกสอบ

ข้อสอบนฤมิตศิลป์จะแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่

1. ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและตะวันตก

ศิลปะตะวันตก ความเป็นมา แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ลัทธิศิลปะ ศิลปินคนสำคัญ ผลงานชิ้นเด่นๆ

ศิลปะไทย ยุคศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผลงานชิ้นสำคัญ สถาปัตยกรรม งานจิตรกรรมไทย วัดสำคัญในแต่ละยุค

2. ความรู้วิชานฤมิตศิลป์

ความรู้พื้นฐานทั้ง 4สาขาวิชา เรขศิลป์ แฟชั่น เอ็กสิบิชั่น เซรามิก ตัวอย่างผลงาน ศิลปิน นักออกแบบที่เป็นที่รู้จัก คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

3. ความรู้รอบตัว

ความรู้รอบตัว เหตุการณ์สำคัญในช่วงนั้นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แบรนด์ หรือ แคมเปญโฆษณา การยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เลือกตัดสินใจ

4. ข้อสอบวาดรูป (มีเป็นบางปี)

เน้นใช้หลักการออกแบบนำมาจัดองค์ประกอบเพื่อสื่อสาร เช่น ใช้เส้นมาซ้ำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น มีข้อกำหนดชัดเจนเพื่อดูการแก้ปัญหาและดูความคิดสร้างสรรค์ มักให้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือเส้นเพื่อสื่อสารให้ตรงโจทย์


ทฤษฎีนฤมิตศิลป์สอบอะไร-รายชื่อหนังสือที่ควรอ่านก่อนสอบ

รายชื่อหนังสือที่ควรอ่านก่อนสอบ

 • การ์ตูนประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเล่ม 1 จากยุคแรกเริ่มถึงยุคปัจจุบัน
  ISBN 978-611-04-0001-5
 • การ์ตูนประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกเล่ม 2 ศิลปินดังกับงานศิลป์ชิ้นเอก
  ISBN 978-611-04-0003-9
 • ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นิเทศศิลป์
  ISBN 978-974-432-932-5
 • ตะลุยคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  ความถนัดทางศิลป์ (PAT 6)
  ISBN 978-6-1623-7379-4
 • คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
  ISBN 978-6-1644-1131-9
 • ประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟิก
  ISBN 978-9-7403-3354-8
 • พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ Dictionary of Applied Art
  ISBN 978-9-7403-3591-7
 • The Art Book
  ISBN 978-0-2412-3901-8
 • The Illustrated Story of Art
  ISBN 978-1-4093-1608-4

หนังสือข้างต้นส่วนใหญ่หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์


ตัวอย่างข้อสอบเก่าย้อนหลัง

 1. ออกแบบแพ็คเกจเครื่องสำอางค์หนุ่มมาดแมนในเมืองใหญ่ควรใช้ลัทธิศิลปะใด
  1. คิวบิสม์
  2. อาร์ตเดโค
  3. ออปอาร์ต
  4. ดีคอนสตรัคชั่น
 2. แม่นาคพระโขนง ตรงกับศิลปะยุคไหน
  1. แอ็บสแตรค อาร์ต
  2. เซอร์เรียลลิสม์
  3. ซุปเปอร์เรียล
  4. เอ็กเพรสชั่นนิส
 3. รูปทรงใดที่มักใช้ในลวดลายไทย
  1. วงกลม
  2. แปดเหลี่ยมด้านเท่า
  3. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
  4. วงรี
 4. ผนังสำเร็จรูป modular system ใช้หลักอะไรในการออกแบบ
  1. จังหวะ
  2. สัดส่วน
  3. สมมาตร
  4. ที่ว่าง
 5. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม สำหรับนักออกแบบ ได้ข้อคิดอะไร
  1. ออกแบบให้เข้ากับรสนิยมคนใช้
  2. ออกแบบตามค่านิยมของคนส่วนใหญ่
  3. ออกแบบเพื่อคนส่วนมาก
  4. ออกแบบตามความเชื่อและวัฒนธรรม
 6. Responsive web design ใช้หลักการใดในการออกแบบ
  1. grid
  2. line
  3. form
  4. color
 7. ผสมสีเหลืองมัสตาร์ดใน photoshop กำหนด y=100 k=0 จะต้องกำหนด c,m เท่ากับเท่าไหร่
  1. c20 m20
  2. c80 m20
  3. c20 m80
  4. c80 m80
 8. พระสงฆ์ยืนอยู่กลางห้างดังกลางเมืองหลวงไม่ใช่หลักการออกแบบใด
  1. การซ้ำ
  2. การเน้น
  3. movement
  4. contrast
 9. ทุกสีในวงจรสีผสมกันได้สีอะไร 
  1. ดำ
  2. น้ำตาล
  3. เทา
  4. ม่วง
 10. ผลงานศิลปิน post impressionism คนใดเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน cubism
  1. เซซาน
  2. แวนโก๊ะ
  3. ลุซโซ่
  4. เชอร่า
 11. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  1. การตัดเย็บ เพื่อให้ได้หลายรูปแบบ
  2. เนื้อผ้า เพื่อใส่สบาย
  3. แฟชั่นเทรนด์ ความนิยมในตลาด
  4. กาลเทศะ เพื่อให้เหมาะสมกับโอกาส
 12. โฮโลแกรม เป็นประติมากรรมประเภทใด
  1. นูนต่ำ
  2. นูนสูง
  3. ลอยตัว
  4. ไม่เป็นประติมากรรม
 13. ถ้าเผ็ดคือเส้นสีแดง เส้นหยัก หวานปะแล่ม เป็นเส้นอะไร
  1. ชมพู เฉียง
  2. ม่วง ประ
  3. เหลือง โค้ง
  4. ส้ม ตรง
 14. สมมาตรใกล้เคียงกับคำว่าอะไร
  1. casual
  2. modern
  3. elegant
  4. lively
 15. ข้อใดไม่ใช่หลักการรวมจุดสีด้วยสายตาเพื่อให้เกิดภาพแบบโมเน่ 
  1. จอทีวี
  2. ป้ายโฆษณาดิจิตอล
  3. พิมพ์ offset
  4. photocopy
 16. โลโก้ร้านอาหารทะเล อะไรเหมาะสุด
  1. หอย/ไฟ/เส้นเฉียง/สีแดง
  2. เรือ/กุ้ง/เส้นคลื่น/สีน้ำเงิน
  3. รูปช้อนส้อม/ปลา/เส้นโค้ง/สีส้ม
  4. เส้นโค้งก้นหอย สีเขียว รูปบ้าน รูปพ่อครัว
 17. การเผาทำให้เซรามิกแข็งแรง ทนทาน ขั้นตอนใดเป็นการทำให้สวยงามทนทาน
  1. เขียนลาย
  2. ลงลายทอง
  3. เผารอบสอง
  4. เคลือบ
 18. ตัวอักษรใดเป็นสมดุลแบบสมมาตร
  1. A O U W
  2. C M V X
  3. B H R Z
  4. D T S Y
 19. สถาปัตยกรรมใดอยู่ในยุคของแม่พลอย
  1. รูปพระที่นั่งอนันต
  2. จักรีมหาปราสาท
  3. วิมานเมฆ
  4. ชาลีอาสน์
 20. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทย
  1. หูช้าง
  2. ปั้นลม
  3. อกเลา
  4. กรุยเชิง
 21. การแต่งกายตะวันตกยุคใดเกี่ยวกับดนตรียุคเดียวกัน
  1. Mod
  2. Grunge
  3. Flapper
  4. Avant Garde
 22. ตกแต่งภายในที่ได้แรงบันดาลใจจากเรือกอและ ควรเป็นสีอะไร
  1. พาสเทล
  2. สดใส
  3. ธรรมชาติ
  4. ขาวเทาดำ
 23. ข้อใดผิด
  1. ดาดาคือ ศิลปะแห่งการทำลาย ต่อต้านสงคราม non-art
  2. อาร์ตเดโคคือ แฟนตาซี เสียดสีในความสนุก
  3. อิมเพรสชั่นนิสคือ บรรยากาศ ณ ขณะนั้น
  4. ป๊อบ อาร์ตคือ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ใช้ในงานโฆษณา
 24. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลายรดน้ำ
  1. มีแค่สีดำทอง
  2. ใช้ในของขนาดใหญ่เท่านั้น
  3. เป็นสีเอกรงค์
  4. ลงรักปิดทอง
 25. เรื่องซิมป์สัน ใช้หลักใดให้เกิดความขบขัน
  1. Exaggerate
  2. Contrast
  3. Harmony
  4. Distortion

ตัวอย่างข้อสอบวาดรูป

 1. เลือกรูปเรขาคณิต 3 รูป ทำเป็นปฐมเจดีย์
 2. ให้กระเป๋าวาดลาย op art
 3. ออกแบบลายผ้าพันคอตัดโดยตัดทอนบ้านทรงไทยหน้าจั่ว
 4. ออกแบบไอคอนในรายการหาคู่ ชอบ เฉยๆ ไม่เอา
 5. Crop ตัวอักษรให้สวยงาม ฒ ฏ ฐ
 6. วาด pictogram แบบไม่ยกมือเป็นแมวกับกุหลาบ
 7. ให้เส้นนอน+ตั้ง ทั้งหมด 5 เส้น สร้างภาพสมดุลแบบอสมมาตร
 8. ออกแบบ font คำว่าเหงา, ซ่อน
 9. ให้วงรี เติมหูจับ พวยกา ฝา ใช้หลักการกลมกลืน
 10. ให้เส้น 1 เส้น สี่เหลี่ยมจตุรัส 1 อัน จัดวางให้ดูมีความเคลื่อนไหว