ชุดสีสวย

ชุดสีสวย

  • ชุดสีสำเร็จรูป
  • การสร้างชุดสีด้วยตัวเอง
  • รวมคลิปสอนเรื่องสี

ชุดสีสำเร็จรูป

น้อง ๆ สามารถ ดาวน์โหลดชุดสีสำเร็จรูป (PDF) ไปดูได้นะคะ เวลาใช้ให้ลองสังเกตเรื่องน้ำหนัก ต้องมีครบทั้งเข้ม กลาง อ่อน และปริมาณการใช้สีแต่ละสีว่ามีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ

ชุดสีสวย-ชุดสีสำเร็จรูป

การทำวงจรสี

วงจรสีจะเป็นพื้นฐานสำหรับการผสมสี เช่น แม่สี สีตรงข้าม การเบรกสี การผสมสีเทา น้อง ๆ สามารถ ดาวน์โหลดเทมเพลตวงจรสี (PDF ขนาด A4) เอาไปพิมพ์ลงกระดาษร้อยปอนด์แล้วมาฝึกทำได้เลยค่ะ โดยสีที่เราใช้ทำวงจรสีคือ

  1. Opera Red
  2. Lemon Yellow
  3. Cerulean Blue Hue

การสร้างชุดสีด้วยตัวเอง

น้อง ๆ สามารถสร้างชุดสีด้วยตัวเองโดยหลักง่าย ๆ ต่อไปนี้

ชุดสีสวย-การสร้างชุดสี

1. น้ำหนักและสีโทนร้อนเย็น

ในชุดสีควรจะมีน้ำหนัก เข้ม กลาง อ่อน เช่น ถ้าในชุดสีมี 5 สี อาจจะเป็นน้ำหนักอ่อน 2 สี กลาง 1 สี เข้ม 2 สี เป็นต้น และในชุดสีควรมีสีโทนร้อนและเย็น เช่น ถ้าในชุดสีมี 5 สี อาจจะมีสีเย็น 2 สี ร้อน 3 สี

ชุดสีสวย-คู่สีที่เข้ากัน

2. สังเกตคู่สี

บางคู่สีใช้ด้วยกันยาก เช่น สีฟ้ากับสีชมพู บางคู่สีที่ใช้ด้วยกันง่าย สีเหลืองกับน้ำเงิน

ชุดสีสวย-ชื่อสี

3. ชื่อของสี

ตาของเราสามารถแยกสีได้เป็นหมื่นเป็นล้านสี แต่เรามีชื่อเรียกสีน้อยมาก ๆ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเรื่องการจดจำสีของเราและพบว่าเราจำสีได้จากชื่อของสี ถ้าเราไม่รู้จักชื่อเราจะจำเป็นชื่อสีที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ถ้าเราเห็นสีส้มแบบอุดมคติ (สีเปลือกส้ม) เราจะจำได้ค่อนข้างแม่นยำ จากรูปด้านบนสีชมพู่อมส้มอ่อน ๆ นี้มีชื่อว่า "pink champagne" พอเราเชื่อมโยงสีกับชื่อใหม่ได้ เวลาเรางานเกี่ยวกับสีเราก็ดึงสีนี้มาใช้ได้ง่ายขึ้น เหมือนคนที่ท่องศัพท์ก็มีศัพท์ใหม่ ๆ มาแต่งประโยคได้หลากหลายขึ้น

ชุดสีสวย-ปริมาณของสี

4. ดึงชุดสีจากรูปที่สีสวย

โดยมีหลักเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นคือ น้ำหนักครบ มีทั้งสีโทนร้อนโทนเย็น และสังเกตปริมาณการใช้สีแต่ละสีด้วย ดูว่าใช้สีไหนเยอะสุด-น้อยสุด ดูว่าสีไหนใช้เป็นกลุ่ม ๆ หรือสีไหนถูกกระจายออกไปทั่วทั้งภาพ

จากหลักง่าย ๆ เพียงเท่านี้ น้อง ๆ ก็สามารถจะสร้างชุดสีสวย ๆ ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะ สีเป็นเรื่องของประสบการณ์และการสังเกต เมื่อเราพบเห็นสีสวย ๆ เราควรจดจำหรือเก็บรูปเอาไว้ และใช้หลักน้ำหนัก สีโทนร้อนเย็นเอามาประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองค่ะ


รวมคลิปสอนเรื่องสี