คอมดีเรียนอะไร

คอมดีเรียนอะไร

  • ปี 1-4 เรียนอะไรบ้าง
  • ทำงานอะไร เรียนต่ออะไร
  • ใครเหมาะจะเรียนคอมดีบ้าง

คอมดี (Communication Design) เป็นภาควิชาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เรียนด้านการออกแบบสื่อสาร โดยแต่ละปีจะรับนักเรียนประมาณ 50 คน น้อง ๆ จะต้องสอบภาษาอังกฤษและเลขพร้อมไปกับการยื่นพอร์ตในช่วงเดือนมกราคม หลังจากนั้นทางคณะจะเรียกไปสัมภาษณ์ เมื่อเสร็จขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็รอการประกาศผลสอบ

คอร์สคอมดีของมานะสตูดิโอ เป็นคอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่จะทำพอร์ตยื่นคอมดีโดยเฉพาะ คลิกดูรายละเอียดคอร์สคอมดีที่นี่ค่ะ

ถ้าน้อง ๆ อยากรู้ว่าการเรียนคอมดี ต่างจากการเรียนเรขศิลป์ นิเทศศิลป์ยังไง ลองดูจากคลิปนี้ค่ะ


เรียนอะไรบ้าง

คอมดีเรียนอะไร-ปี1

การเรียนปี 1

น้องใหม่เข้ามาปีแรก ทาง commde จะให้ทุกคนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานช่วงซัมเมอร์ เป็นวิชาสนุก ๆ เหมือนให้น้อง ๆ เปิดรับอะไรใหม่ ๆ ปรับความคิดตัวองก่อนจะเข้าไปเรียนจริง ๆ เช่นวิชาชื่อ creative chaos ที่ทุกปีจะมีแขกรับเชิญมาพูดให้ความรู้

ในช่วงนั้นน้อง ๆ ก็จะได้ร่วมกิจกรรมรับน้องรวมของคณะสถาปัตย์ไปด้วย เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดเทอมยาวมาจนถึงเปิดเทอมเลย การเรียนตอนปี 1 ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เน้นสอนเรื่องระบบความคิด และการตั้งคำถามต่อสิ่งต่าง ๆ หลักๆคือวิชา Design I และ Design II ที่สอนตั้งแต่ทักษะเบืองต้นของการออกแบบ จนถึง creative process ของการคิดและผลิตงาน

งานที่ได้ทำส่วนใหญ่มักจะเป็นงานทำมือ เน้นการทดลองกับ material ต่าง ๆ นอกจากนี้น้องๆก็จะได้เรียนวิชาที่สอนด้านทักษะโดยเฉพาะคือ illustration, photography, 3D ด้วย ปี 1 จะเป็นปีที่ต้องปรับตัวกับระบบการทำงาน และก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีเพราะกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะก็มีความสำคัญ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ไม่อยากให้น้อง ๆ พลาด

คอมดีเรียนอะไร-ปี2

การเรียนปี 2

พอขึ้นปี 2 วิชาที่เรียนจะเน้นไปทาง graphic มากขึ้น น้องๆจะได้เรียนรู้ด้านการจัดองค์ประกอบทางกราฟิก ไปถึงงานสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัด layout และ typography

งานส่วนใหญ่ที่ได้ทำจึงจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งจะต่างกับปี 1 นอกจากนี้ยังมีวิชา display design ที่สอนการเลือกใช้ ของ และวัสดุที่ถูกต้องเพื่อที่จะสื่อสาร idea ออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่น้อง ๆ จะได้เลือกวิชาเรียนเองตามที่น้องสนใจด้วย คือวิชา open studio และ free elective วิชาพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับงานออกแบบในหลาย ๆ ด้าน ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เช่น วิชาเกี่ยวกับการทำหนัง หรือ การทำสมุด โดยรวมในปี 2 น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยในการสื่อสารงานมากขึ้น รวมถึงวิธีการจบชิ้นงานต่าง ๆ ให้ดูสมบูรณ์

คอมดีเรียนอะไร-ปี3

การเรียนปี 3

ปี 3 จะเริ่มพูดถึงงานที่นอกเหนือจากงาน graphic สองมิติ ด้วยการนำเรื่องของ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการออกแบบ โดยวิชาที่เรียนปีนี้จะเน้นงานที่เป็น time-based design หรืองานที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในการรับรู้สาร

นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้เรียนวิชา interactive design ที่สอนเรื่องการเขียนโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการทำ application ที่ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้มุมมองของผู้ใช้งานด้วย ในขณะเดียวกันก็ยังมีวิชา media design ที่สอนการออกแบบสื่อทั้งเก่าและใหม่ คือสิ่งพิมพ์ และ เว็บไซต์ เพราะฉะงั้นงานที่ได้ทำในปีนี้ส่วนใหญ่จะเปิดกว้างมากขึ้นทางด้านสื่อที่ใช้ในการออกแบบต่าง ๆ

โดยรวมในปีนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะงานที่ทำส่วนใหญ่อาศัยเวลาในการทำค่อนข้างมาก และยังต้องเตรียมตัวกับการยื่นฝึกงานในช่วงปิดเทอมด้วย แต่ก็มีวิชาที่จะช่วยสอนการทำ portfolio ที่ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ยื่นฝึกงานได้ทันเวลา

คอมดีเรียนอะไร-ปี4

การเรียนปี 4

ปีนี้จะเป็นปีที่น้องๆต้องทำ senior project หรือ thesis ซึ่งจะเป็นโปรเจ็คเดี่ยว และโปรเจ็คเดียวที่จะได้ทำตลอดทั้งปี โดยที่โปรเจ็คนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากความสนใจของตัวเอง น้อง ๆ จะต้องหาข้อมูลและพัฒนาแนวคิดไปเรื่อยๆจนถึงการตั้งโจทย์ให้กับงานของตัวเอง และผลิตงานนั้นออกมาในท้ายที่สุด

การทำงานในปีนี้จะต้องอาศัยความรับผิดชอบต่อตัวเองสูง เพราะการที่มีเรียนเพียงวิชาเดียว น้อง ๆ จะเหมือนว่ามีเวลาว่างเยอะ แต่ในความจริงแล้วการทำงานโปรเจ็คใหญ่แบบนี้ต้องใช้เวลาจำนวนมากไปกับการตกผลึกความคิดและการทดลองต่าง ๆ รวมไปถึงกระบวนการผลิตตัวงานและการนำเสนอ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเมื่อจบโปรเจ็ค ตัวงานจะถูกนำไปจัดแสดงใน exhibition ที่น้องและเพื่อน ๆ ในรุ่นจะได้เป็นคนออกแบบเองทั้งหมด


คอมดีเรียนอะไร-ใครเหมาะจะเรียนคอมดี

จบไปแล้วทำงานอะไร

คนที่เรียนจบจาก commde ไปแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นนักออกแบบที่ทำงานในบริษัทน้อยใหญ่ ทั้ง graphic studio หรือ agency โฆษณา production house รวมถึง freelance บางส่วนก็ไปเป็น in-house graphic designer ให้กับบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีคนที่จบไปทำงานในอาชีพอื่น ๆ ในสาย creative เช่น เป็น curator ให้กับ art gallery หรือไปต่อยอดในสายงานที่ตัวเองสนใจ เช่น product design, fashion design

ใครเหมาะจะเรียนคอมดีบ้าง

น้อง ๆ ที่อยากเรียนคอมดีควรจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีพอประมาณ ชอบและสนใจงานออกแบบ ไปดูงานไปอีเว้นท์ที่เกี่ยวกับการออกแบบบ่อย ๆ สามารถทำงานหนักได้อดนอนได้ ที่สำคัญคือที่บ้านต้องมีฐานะเพราะแต่ละปีก็จะมีการทัศนศึกษาต่างประเทศ มีค่าอุปกรณ์การเรียนต้องซื้อของมาทำงานอยู่เป็นประจำ