คอนเซ็ปต์คืออะไร

คอนเซ็ปต์คืออะไร

  • ความหมายของคอนเซ็ปต์
  • ตัวอย่างคอนเซ็ปต์
  • การคิดคอนเซ็ปต์

ความหมายของคอนเซ็ปต์

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่าคอนเซ็ปต์บ่อยกันพอสมควร เช่น เวลามีงานกีฬาสีที่โรงเรียนแสตนด์แต่ละสีก็มีคอนเซ็ปต์เป็นของตัวเอง สำหรับคอนเซ็ปต์ในงานออกแบบหมายถึง ความคิดหรือไอเดียที่กำหนดทิศทางการออกแบบ

คอนเซ็ปต์อาจจะคล้ายกับเป้าหมายในการออกแบบ แต่มักจะไม่เจาะจงหรือฟังแล้วมีความเป็นนามธรรมอยู่บ้าง เพื่อให้อิสระกับนักออกแบบว่าจะตีความคอนเซ็ปต์นั้นอย่างไร


คอนเซ็ปต์คืออะไร-ตัวอย่างคอนเซ็ปต์

ตัวอย่างคอนเซ็ปต์

สมมติว่าเราต้องการแต่งนิทานหนึ่งเรื่องที่มีคติสอนใจ เราจะเห็นว่าคติสอนใจเพียงหนึ่งประโยค เช่น ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น สามารถแต่งนิทานได้เป็นพัน ๆ เรื่อง คติสอนใจก็คือคอนเซ็ปต์ของนิทานเรื่องนั้น

ในงานออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าแต่ละแบรนด์ก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างออกไป เช่น sretsis เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความขี้เล่นซุกซน asava คือผู้หญิงที่ฉลาด uniqlo คือเสื้อผ้าที่ทุกคนใส่ได้

ในงานออกแบบโฆษณา คอนเซ็ปต์ก็คือสารที่เราต้องสื่อให้ผู้ชม บางครั้งก็ตรงกับสโลแกนของโฆษณานั้นเลย เช่น โฆษณารณรงค์หยุดการให้เหล้าเป็นของขวัญมีคอนเซ็ปต์ว่า ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น muji มีคอนเซ็ปต์ว่า emptiness (ความว่าง) หมายความว่าผลิตภัณฑ์ของ muji ปราศจากการตกแต่ง วางอยู่ในห้องแล้วรู้สึกกลมกลืนไปกับห้องได้ทุกแบบ

น้อง ๆ จะเห็นในแต่ละสาขาการออกแบบก็ใช้และตีความคำว่าคอนเซ็ปต์แตกต่างกันไป แต่โดยภาพรวมคอนเซ็ปต์จะต้องกำหนดทิศทางของการออกแบบได้

คอนเซ็ปต์ที่ไม่ดีคือคอนเซ็ปต์ที่ไม่ช่วยเราตัดสินใจในการออกแบบ เช่น สวยทันสมัย คำว่าสวยไม่ช่วยในการออกแบบเพราะโดยทั่วไปงานออกแบบก็ต้องมีความงามอยู่แล้ว คำว่าสวยไม่สามารถบอกได้ว่าสีไหนสวย รูปร่างไหนสวย ฯลฯ


คอนเซ็ปต์คืออะไร-การคิดคอนเซ็ปต์

การคิดคอนเซ็ปต์

สำหรับการคิดคอนเซ็ปต์ก็มีอยู่หลายวิธียกตัวอย่าง เช่น คิดจากเป้าหมายในการออกแบบ คิดจากความเชื่อหรือปรัชญา คิดจากบุคลิกเด่นของแบรนด์ สรุปว่า การคิดคอนเซ็ปต์ เราต้องมองให้ออกว่าแก่นของสิ่งที่เราต้องการออกแบบอยู่ตรงไหน เช่น แก่นอาจจะอยู่ที่ความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์(เช่น Muji—Emptiness) แก่นอยู่ที่บุคลิกของคนที่กล้าหาญ มุ่งมั่น ลงมือทำ (เช่น Nike—Just do it) แก่นอยู่ที่ความรู้สึก (เช่น แม่ที่รักลูกต้องใช้ผงซักฟอก...) ฯลฯ จากนั้นเราจึงนำแก่นนั้นมาเกลาเป็นคำที่เข้าใจง่าย ฟังแล้วเข้าใจตรงกัน

ขอให้น้อง ๆ จำไว้ว่า คอนเซ็ปต์ควรจะช่วยกำหนดทิศทางการออกแบบ สามารถช่วยให้เราตัดสินใจในการออกแบบ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้